Zbog promjene informacijskog sustava, Kom.Net aplikacija za usluge Koprivničih voda d.o.o. nije u funkciji.